Take your team to the next level!

Cookieverklaring

Versie 1.0
Datum: 16 juli 2021

Inhoud

 1. Algemeen
 2. Wat zijn cookies?
 3. Voor welke cookies is mijn toestemming vereist, en hoe kan ik deze geven?
 4. Welke cookies gebruikt TopSportsLab?
  1. Strikt noodzakelijke cookies
  2. Analytische cookies
 5. Hoe beheer ik mijn cookievoorkeuren?
  1. Via het platform
  2. Via uw browser
 6. Wijzigingen

1. Algemeen

TopSportsLab NV (hierna “TopSportsLab”, “wij”, “ons”) maakt op haar platform gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Met deze Cookieverklaring willen wij u als gebruiker informeren over de manier waarop wij cookies gebruiken op ons platform. Deze Cookieverklaring is van toepassing op het gebruikersplatform van TopSportsLab met webadres https://app.topsportslab.com/.

Naast deze Cookieverklaring stelt TopSportsLab ook een Privacyverklaring ter beschikking, waarvan deze Cookieverklaring integraal deel uitmaakt en die u hier kunt raadplegen. In deze Privacyverklaring verduidelijken wij (1) welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen via het gebruik van cookies, (2) de aangewende rechtsgronden voor het gebruik van cookies, en (3) de algemene doeleinden van ons gebruik van cookies. Voor de voornoemde informatie, en andere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het algemeen en uw rechten daaromtrent, verwijzen wij dan ook naar dat document. Uitleg over uw rechten en klachtmogelijkheden kan u meer bepaald terugvinden onder titels 10 en 11 van onze Privacyverklaring.

Indien u nog vragen zou hebben omtrent deze Cookieverklaring, kan u steeds met ons contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Topsportslab NV
BE0818.545.980
Siemenslaan 6 bus 4
3650 Dilsen-Stokkem
Belgium
info@topsportslab.com

2. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze werken als een soort geheugensteuntje voor een website. Dankzij cookies kan ons platform op een eenvoudige manier specifieke informatie over onze gebruikers en hun surfgedrag bijhouden. Onder de term ‘cookies’ verstaan wij ook technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals pixels, plug-ins en bepaalde scripts, aangezien deze ook gegevens van u kunnen verzamelen.

Cookies kunnen zowel door TopSportsLab zelf geplaatst worden (“first-party cookies”) als door derden (“third-party cookies”). Third-party cookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan of uw gebruik van ons platform doorgezonden worden naar de derde partij die de cookies geplaatst heeft. Op dit moment maakt ons platform uitsluitend gebruik van first-party cookies.

Cookies worden soms voor de duur van uw browsingsessie (“sessie cookies”, deze worden verwijderd als u de browser afsluit) en soms voor een langere termijn geplaatst (“persistent” cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist).

3. Voor welke cookies is mijn toestemming vereist, en hoe kan ik deze geven?

TopSportsLab onderscheidt bij het aanbieden van haar platform de volgende soorten cookies: (1) strikt noodzakelijke cookies, en (2) analytische cookies.

Het gebruik van strikt noodzakelijke cookies is niet afhankelijk van uw toestemming als gebruiker en is noodzakelijk voor de goede werking van ons platform, of waar relevant, om u diensten te verstrekken waarnaar u uitdrukkelijk verzocht heeft. Daarom kan u deze cookies niet weigeren.

Alvorens wij enige andere cookies op uw toestel plaatsen, vragen wij om uw voorafgaande toestemming via onze cookiebanner. Op dit moment gebruiken wij op ons platform, naast de strikt noodzakelijke cookies, bijkomend enkel analytische cookies om ons inzicht te verlenen in de manier waarop u het platform gebruikt. U kan voor het gebruik van deze bijkomende cookies steeds uw toestemming terug intrekken. Hoe u dit concreet kan doen, verduidelijken wij onder titel 5.

4. Welke cookies gebruikt TopSportsLab?

Zoals hierboven vermeld, maakt TopSportsLab op haar platform gebruik van de volgende soorten cookies: (1) strikt noodzakelijke cookies, en (2) analytische cookies.

Hieronder geven wij een algemene omschrijving van deze cookies.

Voor elk soort cookie, verstrekken wij hieronder ook een lijst van de specifieke cookies die geactiveerd zijn op ons platform en die onder deze categorie vallen, samen met hun specifieke doeleinden en technische eigenschappen.

4.1 Strikt noodzakelijke cookies

Onder de strikt noodzakelijke cookies vallen enerzijds technisch essentiële cookies en anderzijds functionele cookies.

Technisch essentiële cookies zijn om puur technische redenen noodzakelijk om de communicatie tussen uw toestel en ons platform mogelijk te maken.

Functionele cookies zorgen er dan weer voor dat de basisfunctionaliteiten van ons platform naar behoren werken. Deze cookies worden pas geplaatst nadat u als bezoeker een bepaalde handeling heeft ondernomen op ons platform (bv. inloggen, of op de aanvaardingsknop van de cookiebanner klikken).

U kan het gebruik van technisch essentiële en functionele cookies niet weigeren omdat ze noodzakelijk zijn voor de beveiliging en de goede werking van de basisfunctionaliteiten van ons platform. Hoe dan ook worden deze cookies slechts op uw toestel bewaard om de hierboven vermelde functies uit te oefenen, waardoor de impact op uw privacy gering is.

Naam Domein Levensduur Doel
topsportslabapp First-party Sessie Sessie cookie van het Topsportslab platform. Helpt het platform bij het identificeren van de sessie die gekoppeld is aan de gebruiker. Deze cookie vervalt wanneer de gebruiker de sessie afsluit, of 1 uur na het inloggen indien de gebruiker niet heeft gekozen voor de optie "Mijn sessie onthouden" tijdens het inloggen.
topsportslab[refresh] First-party 72 dagen Houdt de gebruiker ingelogd, zodat bij volgende bezoeken binnen de aangegeven periode niet opnieuw inloggegevens moet doorgegeven worden. De gebruiker wordt op deze manier meteen herkend door het platform en krijgt toegang. Deze cookie wordt uitsluitend geplaatst indien de gebruiker uitdrukkelijk om deze dienst verzoekt door bij het inloggen het vakje aan te vinken naast “Mijn sessie onthouden”.
topsportslab[cookie_banner] First-party 72 dagen Houdt bij wanneer de gebruiker opnieuw gevraagd moet worden om cookie voorkeuren bij te werken. Wordt gebruikt om de cookiebanner aan te sturen.
topsportslab[default_season] First-party 72 dagen Zorgt ervoor dat het platform standaard filtert op een door de gebruiker gekozen. Zodra de gebruiker omschakelt van het één seizoen naar het ander zal deze cookie geplaatst worden om ervoor te zorgen dat de gebruiker, na het verlengen van de huidige sessie, niet opnieuw moet omschakelen naar een gewenst seizoen.

4.2 Analytische cookies

Analytische cookies stellen ons in staat om meer te weten te komen over de manier waarop u als gebruiker omgaat met en hoe u reageert op de inhoud van ons platform. Op die manier kunnen wij ons platform nog aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker maken. De informatie in kwestie wordt gebruikt om op totaalniveau statistieken over het gebruik van ons platform te creëren en te analyseren.

Naam Domein Levensduur Doel
_ga First-party 2 jaar Verstrekken van statistieken aan TopSportsLab over wie het platform gebruikt en op welke manier dit gebeurt: onder meer het aantal unieke gebruikers, hoe gebruikers op het platform terechtkomen, de bezochte pagina’s, de gebruikte browsers en de locaties van waaruit het platform bezocht wordt. Deze dienst wordt aan TopSportsLab verstrekt door Google Analytics.
_gid First-party 1 min
_gat_gtag_UA_{userid} First-party 1 min
i sp.tinymce.com Sessie Pixel voor het registreren van de snelheid en prestaties van het platform.

5. Hoe beheer ik mijn cookievoorkeuren?

Hieronder wordt verduidelijkt hoe u uw cookievoorkeuren kan beheren. Aangezien de strikt noodzakelijke cookies, zoals hierboven opgesomd onder titel 4.1, noodzakelijk zijn voor het functioneren van ons platform, kunnen deze niet uitgeschakeld worden.

5.1 Via het platform

U kan op elk moment uw cookievoorkeuren aanpassen via onderstaande link:

Cookievoorkeuren instellen

Op deze pagina zult u een overzicht van de soorten cookies waar Topsportslab gebruikt van maakt te zien krijgen. Per soort cookie, buiten de strikt noodzakelijke cookies, heeft u de keuze om deze toe te staan of niet. Om een soort cookie toe te staan schuift u de optieknop langs de desbetreffende soort cookie naar de 'on' kant. Om een soort cookie af te wijzen schuift u de optieknop langs de desbetreffende soort cookie naar de 'off' kant. Zodra u uw keuze opslaat zal het Topsportslab platform de toegestane cookies plaatsen.

Daarnaast zal de cookiebanner elke 72 days nieuw verschijnen om uw toestemming te hernieuwen, of het ontbreken hiervan te bevestigen.

5.2 Via uw browser

Daarnaast kan u uw cookievoorkeuren aanpassen via uw browser. Op die manier kunt u zelf aangeven of bepaalde cookies geplaatst mogen worden en kan u de browser instellen om een bericht weer te geven als er een cookie wordt geplaatst. Daarnaast kan u cookies ook handmatig verwijderen via de optie die u toelaat om uw browsegeschiedenis te wissen. Meer informatie hierover kan u op onderstaande pagina’s terugvinden, afhankelijk van welke browser u gebruikt:

Het verwijderen of uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van ons platform en aanvullende diensten niet optimaal functioneren.

6. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om onze Cookieverklaring op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op ons platform. Vanaf de publicatie is de gewijzigde Cookieverklaring onmiddellijk van toepassing. Indien wij hierbij nieuwe cookies hebben geïmplementeerd op ons platform, zullen wij indien vereist opnieuw om uw toestemming vragen. De datum waarop onze Cookieverklaring voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan deze pagina terugvinden.

2022 © topsportslab.com